ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အားနည္္းခ်က္ရွိဟု ဝန္ခံ

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ အားနည္္းခ်က္ရွိေနတယ္လို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒က ဒီေန႔ ဝန္ခံေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီေတြ ပါဝင္တဲ့ JMC ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမွာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က အခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ အခုလိုေျပာဆိုရတာဟာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ RCSS တို႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ရွင္းလင္းပါတယ္။ အဲဒါေတြအျပင္ JMC ဟာ ေငြေၾကးနဲ႔ အရပ္သားဝန္ထမ္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ဒီေန႔ အစည္းအေဝးမွာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up