ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ဆဲဥပေဒေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တည္ဆဲဥပေဒေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၀ ေက်ာ္ကေတာ့ မက်င့္သံုးဘူးလို႔ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကေန ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ထိ ဥပေဒေပါင္း ၁၆၀၃ ခု ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၆၈၇ ခုကေတာ့ ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒက ၉၁၆ ခုရွိၿပီး မက်င့္သံုးတဲ့ ဥပေဒကေတာ့ ၂၃၂ ခု ရွိပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းသန္းက “၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒလိုမ်ိဳး၊ ၿပီးေတာ့ အေဆာက္အအံု တခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒေတြေပါ့” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကာလအလိုက္ အမ်ားဆံုး ျပ႒ာန္းခဲ့တာကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကေန ၁၉၅၄ ခုႏွစ္အထိျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေပါင္း ၄၃၅ ခု ျပ႒ာန္းပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ၉ ခုကိုေတာ့ မက်င့္သံုးဘဲ ၁၆၇ ခုက မူရင္းအတိုင္း ရွိေနပါေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတြ ျပန္စတဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ထိကေတာ့ ဥပေဒေပါင္း ၂၄၇ ခု ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up