ေဒါပံုသေဘၤာက်င္းလမ္းဆံုတြင္ လူကူးခံုုးေက်ာ္တံတားေဆာက္မည္ - DVB