သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားျပားလာၿပီး စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနျဖစ္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလံုးမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းတိုးတက္မ်ားျပားလာေနၿပီး စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရင္း ျပည္ေထာင္စုဒု-ဝန္ႀကီးက ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ မုဒိမ္းမႈရဲ႕ ၄၂ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄ မွာ ၄၄ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅ မွာ ၄၆ ဒသမ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအထိကို ၆၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားလာတာကို ေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ ႏွစ္အလိုက္ မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈ အေရအတြက္ မ်ားလာသလိုပဲ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြဟာလည္း ျမင့္မားလာတာကို စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။” ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေရးဆြဲေနၿပီး အျမန္ဆုံးျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔လည္း ျပည္ေထာင္စုဒု-ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာအထိ သက္ငယ္မုဒိမ္းအက်င့္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသက္အပိုင္း အျခားအလိုက္ က်ဴးလြန္ခံရမႈကို ၾကည့္တဲ့အခါ ၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ ၂ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၆ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ ၁၂ ဒသမ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အထိ ၂၄ ဒသမ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၄ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အထိ ၅၉ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကေတာ့  အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ၅ ဒသမ ၀၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ ၈ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၈ ႏွစ္မွ ၅၀ ႏွစ္အထိ ၈၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅၀ ႏွစ္အထက္က ၆ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားပင္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြဟာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တရား၀င္ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူေတြကို ေသဒဏ္ေပးဖို႔ ျပည္တြင္းမွာ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။

More News
Up