အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ မွတ္ပံုတင္ကိစၥ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းအမႈေဆာင္မ်ား ၾကိုတင္ ေဆြးေနြး | DVB