ဆတ္လွည္းယာဥ္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ ဖိုးတေခတ္ရဲ႕ တမူထူးျခား ေမြးေန႔ပြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB