ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးစြမ္းအင္ နည္းပညာအေတြ႔အႀကဳံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးစြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစမယ့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ Hilton Hotel မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးစြမ္းအင္ Wind Energy, Solar စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းပညာအေတြ႔အႀကဳံေတြ၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေတြ၊ အျခားဘ႑ာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “ျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးစြမ္းအင္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ အစုိးရကလည္း မူ၀ါဒခ်ထားပါတယ္။ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာေတြ က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူရဲ႕တြင္းထြက္မႈေတြ က်လာမယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ ေလထု သန္႔ရွင္းဖုိ႔ လုိတဲ႔အခါက်ေတာ့ ကမာၻမွာလည္း အရမ္းတုိက္တြန္းအားေပးေနသလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက လည္း လုပ္မွာပါ”လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚမီမီခုိင္က ေျပာပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မႈ (ဓာတ္အားစနစ္နဲ႔ အျခား Out Grit ေတြကေန) ကေန အိမ္ေထာင္စုရာခုိင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၃၈ - ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္သာ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုိင္းက ဓာတ္အားကုိ အသုံးျပဳ ေနတာပါ။ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးမွာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသုံးစြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းၿပီး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။

More News
Up