ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ဆက္တုိက္က်ဆင္း

ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ထဲမွာ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ေတြက ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာတဲ့အျပင္ ရွယ္ယာရွင္အမ်ားစုကလည္း ေစ်းကြက္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာဆိုတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ထဲမွာ ပံုမွန္အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ရွယ္ယာရွင္ေတြေတာင္ ေစ်းကြက္ထဲကို လာေရာက္ေလ့လာတာေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္အေပၚ ရွယ္ယာရွင္ေတြ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေတာ့တာဟာ အြန္လုိင္းေပၚက အေရာင္းအဝယ္လုပ္လို႔မရတဲ့အျပင္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီေတြ နည္းေနတာေၾကာင့္ပါလို႔ ရွယ္ယာရွင္ေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။

More News
Up