ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ထုတ္ျပန္ - DVB