႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠ႒တို႔ ေတြ႔ဆံု | DVB