ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ုိးတေလွ်ာက္ ေရႊတူးေဖာ္မႈရပ္တန္႔ရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆုိ - DVB