ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေအအန္ပီ ဝင္ၿပိဳင္မည္ - DVB