ကစားသမား မ်ဳိးဆက္ျပတ္္မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ျမန္မာ့ဝူ႐ႉးအားကစား - DVB