ေရႊေပါကၠံတြင္ ဖမ္းမိသည့္ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီ ၁၇ ဦးအမႈ ႐ံုးထုတ္ - DVB