မုန္တိုင္းငယ္အဝါေရာင္သတ္မွတ္၊ ျမန္မာဘက္ဦးတည္မည့္အေျခအေနမရွိဟု မိုးဇလထုတ္ျပန္ | DVB