ပန္ဒါခ်ည္မွ်င္အထည္စက္႐ုံ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြး

ပလိပ္ၿမိဳ႕ ပန္ဒါခ်ည္မ်ွင္အထည္္စက္႐ံုက ရက္ ၁၅၀ ေက်ာ္ၾကာ သပိတ္ေမွာက္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရိွသူေတြ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ အခုေမွာက္ထားတဲ့ သပိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ နုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲက မၿပီးျပတ္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ အျမန္ေျပလည္မႈရရိွေရးအတြက္ အရင္စာခ်ုပ္ေတြအစား ယာယီ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေပးႏိုင္ဖို႔ နိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွာ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုထားပါတယ္။ ပန္ဒါအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုဟာ အရင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ပလိပ္ခ်ည္မွ်င္နဲ႔ အထည္အေခ်ာကိုင္စက္႐ံု ျဖစ္ၿပီး စက္႐ံုကို ပုဂၢလိကကို လႊဲေျပာင္းငွားရမ္းရာမွာ မူလအစိုးရခန္႔ အလုပ္သမားေတြကိုပါ တပါတည္း လႊဲေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီမႈေတြ ရွိလာတာေၾကာင့္ လႊဲေျပာင္းခံ စက္႐ံုလုပ္သားေတြက ပင္ဒါကုမၸဏီကို သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီဆႏၵျပမႈမွာ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ပင္ဒါကုမၸဏီကို စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုထားပါတယ္။

More News
Up