အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိ

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ရင္းႏွီးျမဳႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီလို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏက အရင္ဘ႑ာနွစ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ နည္းပါးေနတာပါ။ ဒါဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနၿပီးေတာ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို နိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေစာင့္ဆိုင္းေနတာ ေၾကာင့္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို ဇန္နဝါရီလေလာက္မွာ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္နိုင္မယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ခန္႔မွန္းထားၿပီးေတာ့ အခုႏွစ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏကိုလည္း ေဒၚလာသန္း ၆၀၀၀ ေလာက္အထိ ရရွိမယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ခန္႔မွန္းသတ္မွတ္ထားတာပါ။

More News
Up