ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏို၀င္ဘာတလလံုး မဲစာရင္းေကာက္မည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွာက်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းေတြကို ႏို၀င္ဘာ တလလံုး တအိမ္တက္ဆင္း ေကာက္ယူသြားမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ကစၿပီး ႏို၀င္ဘာတလလံုး မဲစာရင္းေကာက္ယူသြားမွာျဖစ္လို႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနနဲ႔ လိုအပ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈ၊ ကန္႔ကြက္မႈ၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ၿပီး ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းကူညီၾကရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပး ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ခုမွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲအဆင့္ဆင့္က တအိမ္တက္ဆင္း မဲစာရင္းေကာက္ယူမွာျဖစ္ၿပီး ေကာက္ယူရရွိတဲ့ မဲစာရင္းေတြကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ကေန ၁၄ ရက္အထိ ေကာ္မရွင္ေတြမွာ ကပ္ထားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ကပ္ထားၿပီး ေၾကညာေပးခ်ိန္မွာလည္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈ၊ ကန္႔ကြက္မႈ၊ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မဲစာရင္းအား အေျခခံၿပီး  ျပင္ဆင္ျခင္း/ ျဖည့္စြက္ျခင္း/ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို ႏို၀င္ဘာတလလံုး လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ခုအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up