ဂ်ပန္မေလးမ်ား ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ေနသည့္ ျမန္မာလက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ ထြန္းထြန္းမင္း (႐ုပ္သံ) | DVB