႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံ ထြန္းထြန္းမင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ အဒမ္(ၾသစေၾတးလ်)ကို အလဲထိုး အႏိုင္ရ | DVB