စီးပြားေရးလုပ္ရလြယ္ကူသည့္ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာက အဆင့္ ၁ ဆင့္တုိးတက္လာ

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ စီးပြားေရးလုပ္ရ လြယ္ကူတဲ့ ႏိုင္ငံ ၁၉၀ မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က အဆင့္ ၁၇၁ ရွိခဲ့ရာကေန ယခုႏွစ္မွာေတာ့ အဆင့္ ၁၇၀ ကို တက္လာခဲ့တယ္လို႔  ကမာၻ႔ ဘဏ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ သိရပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က  ကမာၻ႔ဘဏ္ကျပဳလုပ္တဲ့ ၂၀၁၇ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားလံုးအတြက္ တန္းတူအခြင့္အလမ္း သတင္းထုတ္ျပန္ပြဲမွာ  ဒီအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႔ ေႂကြးၿမီဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ဗဟုိဌာန တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳတဲ့ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏုိင္တာေတြ အပါအဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို တုိးတက္ေစခဲ့တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ Doing Business အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ေရွ႕တန္းကို ေရာက္ဖို႔ အကြာအေဝး အမွတ္ ၄၄ ဒသမ ၀၁ ကေန ၄၄ ဒသမ ၅၆ ထိ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေလ့အထေတြ အပိုင္းမွာ ကြာဟခ်က္ရွိေနတာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခု စတင္ရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူလာခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီတခုကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရာမွာလည္း လုိအပ္တဲ့ ေထာက္ခံစာနဲ႔ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ တင္ျပရတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပုိမို႐ိုးရွင္းေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေႂကြးၿမီဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ဗဟိုဌာနတခု တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳတဲ့ ဥပေဒတခု ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္လည္း ေႂကြးၿမီဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကို တိုးတက္ေစခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း က်ပ္တည္းျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုၿပီး၊ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရလို႔ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးမွာ ကုန္သည္ေတြအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေနရတယ္လုိ႔လည္း အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းက တျခား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလုိ အားလံုး ပါဝင္တဲ့ တုိးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ႏိုင္မယ့္ အေနအထားရွိသလို ေဒသအႏွံ႔အျပားက ျပည္သူေတြ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြနဲ႔ ဝင္ေငြအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့ လူအုပ္စုအားလံုးကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္း အမွန္တကယ္ ရွိတယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္သတ္မွတ္ရာမွာ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသက ၄ ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔အဆင့္ ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ပါဝင္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ရ အလြယ္ကူဆံုး ထိပ္တန္း ၄ ႏုိင္ငံမွာ နယူးဇီလန္၊ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသႏိုင္ငံေတြထဲမွာေတာ့ ျမန္မာနဲ႔ အေရွ႕တီေမာႏိုင္ငံေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ အခက္ခဲဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။

More News
Up