ျမန္မာေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာသံရံုးက ယာယီနိုင္ငံကူး လက္မွတ္လုပ္ေပးေန | DVB