အစိုးရကိုင္တြယ္ေနတဲ့  ေမာင္ေတာအေရး

ဒီတႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာဘက္ ျပႆနာတက္ေတာ့ အစိုးရက အလ်င္အျမန္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတာ ေတြ႔ရသလို သတင္းထုတ္ျပန္တာလည္း ျမန္တယ္။ အက်ိဳးဆက္က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလြင္ခဲ့ၿပီး ခုခ်ိန္ထိ တျခား အေရးဘက္ ကူးစက္မသြားဘူး။ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေမာင္ေတာအေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကလည္း အစိုးရ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ေနပံုေတြ ပိုၿပီး သိလာရတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမႈေရး၊သံတမန္ေရး ဘက္ေပါင္းစံု နည္းလမ္းေပါင္းစံုကေန ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ေနပံုေတြ ေပၚလြင္တယ္။ အစိုးရက ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အေပၚ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္နဲ႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ သံုးသပ္ခဲ့တယ္။ ၁။ ယခုျပႆနာသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေျချပဳ၍ ယခုျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါေၾကာင္း၊။ ၂။ လတ္တေလာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံး႐ံႈးသြားသည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား အျမန္ဆုံးျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းေရး၊ ၎တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူမ်ားကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ထုတ္ေရး စသည္မ်ား လိုအပ္သည္ဟု မိမိတို႔ သုံးသပ္ပါေၾကာင္း။ ၃။ လံုၿခံဳမႈအျပည့္အဝရွိၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ ေရတို ေရရွည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ဟု သုံးသပ္ပါေၾကာင္း၊ ၄။ ယခုျဖစ္စဥ္အေပၚ ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ျပႆနာျဖစ္သည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျပည့္ဝစြာရွိရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ား ပုံမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ တပါတည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု မိမိတို႔ သုံးသပ္ရရွိပါေၾကာင္း၊ ၅။ ေရတို ေရရွည္တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထု လုံၿခံဳမႈအျပည့္အဝရွိၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု သုံးသပ္ပါေၾကာင္း။ ၆။ နတ္ျမစ္ဝတြင္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ လူဝင္ လူထြက္ကို စစ္ေဆး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သုံးသပ္ပါေၾကာင္း၊ ၇။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခား၌ရွိသည့္ ၿခံစည္း႐ိုးကို ခိုင္ခံ့ၿပီး လုံၿခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ဘ႑ာ ေငြ သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သုံးသပ္ပါေၾကာင္း၊ ၈။ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ လုံၿခံဳမႈေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု သုံးသပ္ပါေၾကာင္း။ ၉။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံးက အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ယခုျဖစ္စဥ္အေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားရွိလာသည္ဟု မိမိတို႔ သုံးသပ္မိပါေၾကာင္း၊ ၁၀။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီသည္ လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ သေဘာထားမ်ား တင္ျပလာသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ စဥ္းစား သုံးသပ္ပါေၾကာင္း၊။ ေမာင္ေတာမွာ ေနေနၾကတဲ့ လူေတြအေၾကာင္းလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကေန အခုလို သိရတယ္။ ၁။ လက္ရွိေနာက္ဆုံးစာရင္းအရ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၈ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂ဝ၄ စု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၉ဝ၅ ရြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမွာ ၃၄၉ ရြာ ရွိၿပီး ဘဂၤါလီေက်းရြာ ၅၃၆ ရြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘဂၤါလီပူးတြဲေနသည့္ ေက်းရြာ ၂ဝ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၃။ တိုင္းရင္းသားလူဦးေရမွာ တသိန္းႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင့္ေလးဆယ့္တဦး ရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ငါးေထာင္သုံးဆယ့္တဦး ရွိၿပီး၊ ဘဂၤါလီ ခုနစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္း ငါးေထာင့္ရွစ္ရာ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ဦး ရွိပါေၾကာင္း၊ ၄။ စုစုေပါင္း ေကာက္ယူသည့္စာရင္းအရ ရွစ္သိန္းကိုးေသာင္းႏွစ္ေထာင့္က္ိုးရာ သုံးဆယ့္ေလးဦး ရွိေၾကာင္း။ တခါ ႏိုင္ငံတကာ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္မႈအေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြလည္း အခုလို သိရတယ္။ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆိုမူၾကမ္းကို OIC ဟုေခၚသည့္ အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမွေန၍ တင္ျပရန္ ႀကိဳးစားေနမႈလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ႀကိဳးစားသည့္ေနရာတြင္ မိမိတို႔ဘက္ကလည္း အျဖစ္မွန္အားလုံးကို တင္ျပေနပါေၾကာင္း၊ ဤအေရးကိစၥတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္အားသုံးသည့္အခါမွာပင္ လိုအပ္သည့္ အင္အားထက္ ပိုၿပီးမသုံးဘူး ဆိုသည့္ ကိစၥကိုလည္း ရွင္းျပေနပါေၾကာင္း၊ ၂။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ႏိုင္ငံ သုံးႏိုင္ငံ ရွိပါေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားအား ယေန႔ ေခၚေတြ႕ၿပီး အေျခအေနမွန္ကို ပိုမိုသိရွိေအာင္ ရွင္းျပပါေၾကာင္း။ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သုံးႏိုင္ငံစလုံးက လက္ခံ၍ ထိုသို႔ ရွင္းျပသည့္အခါတြင္ ၄င္းတို႔၏ရပ္တည္ခ်က္ကိုလည္း ေျပာျပပါေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးက အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို ေလးစားပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ မလိုလားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ ယင္းမွာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ေျပာၾကားရာ တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ခံပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးကို လက္ ကိုင္ထား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါသံအမတ္ႀကီး၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဘ႐ူႏိုင္း သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးကလည္း ေထာက္ခံၿပီး ထိုအတိုင္း ရပ္တည္ၾကပါေၾကာင္း။ ၃။ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီးကိုလည္း ရွင္းျပ။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားသာမက ႏိုင္ငံအားလုံးကိုလည္း ရွင္းျပထားပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္လည္း ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီးကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပပါေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီးကလည္း ၎အေနျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးမည္ျဖစ္မည္ဟု ေျပာပါေၾကာင္း၊ ဤနည္းျဖင့္ သံတမန္ နည္းလမ္းမွေန၍ အျခားသက္ဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ရွင္းျပရန္ ရွိပါေၾကာင္း။ အစိုးရဘက္က ေမာင္ေတာအေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းလို႔ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့တာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြေျပာဆိုခ်က္ေတြအရ ဖမ္းမိထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမား ၂၉ ဦးကို စစ္ေဆး ေမးျမန္းေနတယ္။ အိုင္စီအာစီလို ႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ေတြ ဝင္စစ္တာခံႏိုင္တဲ့အထိ ဥပေဒနဲ႔အညီ စစ္ေဆးေမးျမန္းတယ္။ တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တြကို လိုအပ္သလို အေရးယူထားသလို တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ရာထူးတိုးေပးထားတယ္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ နယ္ေျမကို စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ အခုအခါ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီ။ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ မနက္အေစာပိုင္း စတင္ခဲ့တဲ့ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တပတ္ ဆယ္ရက္အတြင္း ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ သတင္းအစံုအလင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသံုးသပ္ခ်က္ ၁ အရ ေမာင္ေတာအေရးဟာ အနာေဆြး ျဖစ္လို႔ တတ္သိကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပါရဂူေတြနဲ႔ နက္နက္နဲနဲ အခ်ိန္ယူ ကုသရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ေရႊေအာင္

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up