ခ်င္းတြင္းျမစ္ ကနီဆိပ္ကမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္း ၅ ေလာင္း ေတြ႔ရိွ - DVB