ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းေဘး ေခြးစားခံထားရသည့္ ေမြးကင္းစအေလာင္းေတြ႔ရွိ - DVB