ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆံု

အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ မွာ  လိုအပ္တဲ့  ပူးေပါင္းကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ  ျပဳလုပ္ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဌာနတို႔ ေတြ႔ဆုံ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Mohammad Sufiur Rahman တို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ  ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ  ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့  ျဖစ္စဥ္ေတြ နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားလံုၿခံဳေရး၊ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ေတြကို  ေဖာ္ထုတ္ေရးတို႔မွာ  လိုအပ္တဲ့  ပူးေပါင္းကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔  ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

More News
Up