ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု၀န္ထမ္း ၅ ဦးကို ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ | DVB