လူ႔အခြင့္အေရးသိတဲ့သူတေယာက္က ဒီကိစၥကို ဒီေလာက္နဲ႔ေက်ေအးဖို႔ မျဖစ္သင့္ဘူး – ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း | DVB