ပါကစၥတန္မွ အာဟာရခ်ို့​တဲ့​မႈ ျပဿနာ​ေျဖ႐ွင္း​ရန္ နိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား​လိုအပ္​ေန | DVB