ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ၃ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္ထိ ၀င္္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္

ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမယ့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးသမားေတြကို မက္လံုးေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ဇုန္အလုိက္သတ္မွတ္ၿပီး ၃ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္ထိ ၀င္္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းမွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ဇုန္ ၁ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈနိမ့္ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို စီးပြားျဖစ္စတင္တဲ့ႏွစ္ကေန တဆက္ထည္း ၇ နွစ္ထိ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဇုန္ ၂သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအသင့္အတင့္ရွိ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာ ၅ ႏွစ္နဲ႔ ဇုန္ ၃ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ ဖံြ႔ၿဖဳိးမႈရွိ ျပည္နယ္တိုင္းေတြမွာေတာ့ ၃ ႏွစ္ထိ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမယ္ လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ အစိုုးရထံကျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကထံကျဖစ္ေစ ကနဦး ႏွစ္ ၅၀ ထိ ေျမနဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းႏိုင္ၿပီး သက္တမ္းတိုးခြင့္ ၁၀ ႏွစ္ႏွစ္ခါ ခြင့္ျပဳေပး ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ဥပေဒတခုနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံေတြအတြက္ ဥပေဒတခုခြဲၿပီး ေရးဆြဲျပဌာန္းထားရာကေန ခုဥပေဒမူၾကမ္းမွာေတာ့ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ပါ အႀကံဳး၀င္ေအာင္ ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ေရးဆြဲ ထားတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဒီဥပေဒသစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈေတြတိုးလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ခရီးစဥ္မွာ ေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးလာဖို႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မက္လံုးေပးတာအျပင္ ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ဒီဥပေဒအရ လုပ္ေပးဖုိ႔လိုတယ္လို႔ ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။ “အခြန္နဲ႔ မက္လံုုးေပးတာက တပိုင္းေပါ့။ အဲဒါထက္ပိုအေရးႀကီးတာက အေျခခံ အေဆာက္အဦ က အမ်ားႀကီးပံ့ပိုးေပးရမွာေပါ့ေနာ္၊ တကယ့္ အေျခခံအေဆာက္အဦနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ရဦးမယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာလာမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တပ္လန္သြားတဲ့ဟာမွာ အဓိက ေျမေစ်းေတြ အေဆာက္အအံုေစ်းေတြ အဲဒါေတြက ေစ်းႀကီးေနတာကိုး၊ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြ လုပ္သြားတဲ့ဟာမ်ုိးေပါ့ေနာ္ ဗီယက္နမ္တို႔ တ႐ုတ္တို႔ဆိုရင္ လာမယ့္ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ ရင္းႏွီး ျမွႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ေျမတို႔ အေဆာက္အအံုတို႔ တကယ့္ကို ေစး်ခ်ဳိခ်ဳိေလးနဲ႔ ငွားလို႔ရတဲ့ အဆင့္မ်ဳိးေပါ့။ က်ေနာ္ဆီမွာ အဲဒါမ်ဳိးမလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး၊ အဲဒါေတြက အေရးႀကီးတယ္။” ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံရာမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ က်ြမ္းက်င္မႈမလုိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ႏိုင္ငံသားေတြကို ခန္႔ထားဖုိ႔၊ အလုပ္သမားဥပေဒေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔၊ ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈ ပိတ္သိမ္းရင္ အလုပ္သမားေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ခလစာနဲ႔ နစ္နာေၾကးေပးဖုိ႔ စတာေတြလည္း ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ ႏိုင္ငံထဲမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစတဲ့ ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ုိးေတြရဲ႕ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေတြကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္း ေဘးအႏၱရာယ္အဆိပ္အေတာက္ရွိတဲ့့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္တာေတြကိုိေတာ့ တားျမစ္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အေရးပါတဲ့ လံုျခံဳေရးကိစၥ ကို ကာကြယ္ဖို႔ လုိအပ္တယ္လို႔ ယူဆထားတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ေတြကို လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြနဲ႔ စစ္လက္နက္ေထာက္ပ့ံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို တားဆီး ျခင္း မရိွေစရဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းေဆြးေႏြးသြားၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းလိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္  ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံ ပမာဏတန္ဖိုးဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄ ဒသမ ၄၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ၂၀၁၄-၁၅ဘ႑ာႏွစ္မွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံကို  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ မွာေတာ့  ေဒၚလာ  ၉ ဘီလီယံခြဲနီးပါးနဲ႔ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္မွာၾသဂုတ္လကုန္ထိ ကန္ေဒၚလာ  ၇၀၁ သန္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up