ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား ဖမ္းမိ၊ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ပါ၀င္ပတ္သက္ေန - DVB