၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ႀကိဳဆုိသည့္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာတြန္းျပပြဲ ျပဳလုပ္ (ဓာတ္ပုံ) - DVB