အရက္ဘီယာ ထုတ္လုပ္သယ္ယူေရာင္းခ်မႈ အခြန္ႏႈန္းထား ျပင္ဆင္ေကာက္ခံဦးမည္ မဟုတ္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပေနစဥ္။
အရက္ဘီယာ ေသာက္သုံးမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ႏုိင္ျခင္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစေပမယ့္ အရက္ဘီယာ ထုတ္လုပ္သယ္ယူေရာင္းခ်မႈ အေပၚမွာေတာ့ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ေကာက္ခံဦးမွာ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ အရက္ဘီယာ ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ထိခိုက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အရက္ဘီယာ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနမႈေတြ အေပၚကို စိစစ္ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးခြန္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စန္းေမာင္ေမာင္က ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ “သိရွိေမးျမန္းလိုသည္မွာ နံပါတ္တစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရက္ေသာက္သံုးသူ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ အရက္ဘီယာမ်ားကို အရည္အေသြး မျပည့္သည့္၊ လိုင္စင္လည္းမရွိသည့္ ဥပေဒမဲ့ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို စိစစ္ေပးေစရန္ႏွင့္ အခြန္တိုးေကာက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ နံပါတ္ႏွစ္ အရက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို တႏိုင္ငံလံုး လူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ ပညာေပးေရး အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိတို႔ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။” က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနရဲ႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းေတြအရ အမ်ဳိးသား ၉၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အရက္ဘီယာ ယမကာ တမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေသာက္သံုးေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ အရက္ဘီယာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးမႈေတြ အေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာခုႏွစ္မွာ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ ခ်ထားေပးမႈ ၄၁၂၉၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာေတာ့ ၄၁၁၅၁ ဦးကိုသာ လိုင္စင္ခ်ထားေပးခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ အရက္ဘီယာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အပိုင္းကိုေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေမးျမန္းမႈအေပၚမွာ အခုလို ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ “အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွာေကာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ခံယူေစလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီလို စစ္ေဆးမႈမ်ား ခံယူျခင္း မျပဳပါက သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈ ခံယူေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေနပါက အဆိုပါလိုင္စင္မွ အရက္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားေစရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမ်ားကုိလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ညႊန္ၾကားၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ယစ္မ်ဳိးအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ယစ္မ်ဳိးနည္းဥပေဒ၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ယစ္မ်ဳိးညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ အရက္ဘီယာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈေတြအေပၚမွာ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာကေတာ့ ယစ္မ်ဳိးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ကာ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ ခ်ထားေပးျခင္း၊ ယစ္မ်ဳိးေလလံလိုင္စင္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ယစ္မ်ဳိးအခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္မ်ား စနစ္တက် ရရွိေရးအတြက္ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးရဲ႕ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေရး၊ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ စိစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ယစ္မ်ဳိးဖမ္းဆီး အေရးယူႏိုင္မႈေတြကေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၁၅၅၅၈ မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၁၇၀၉၆ မႈ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ၁၈၇၀၀ မႈနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ၁၇၆၈၇ မႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၉၉၈၅ မႈနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ၃၉၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး အေရးယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up