ေျမာက္ကုိရီးယားက တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား ထပ္မံပစ္ခတ္ (႐ုပ္သံ) - DVB