မဟာဖို၀ါဒကို စိန္ေခၚတဲ့ အေရာင္ဆြံ႔လိပ္ျပာ

ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ယႏၱရားမ်ားအနက္ အာဏာအရွိဆံုးေသာအရာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အဆိုတခုသည္ ေမၿငိမ္း၏ အေရာင္ဆြံ႔လိပ္ျပာ ၀တၳဳကို ဖတ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ အေတြးထဲသို႔ ေရာက္လာသည္။ ထိုအေတြး ၀င္လာသည္ႏွင့္ တဆက္တည္း  ေမးခြန္းတခု ေပၚလာၿမဲ။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးတမ္းတို႔၏ အႏိုင္က်င့္ ပံုသြင္းမႈ ေၾကာင့္ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရေလေသာ လူ႔၀ိညာဥ္တို႔ မည္မွ် မ်ားျပားေနခဲ့ၿပီလဲ။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေယာက္်ားႀကီးစိုးသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာေနရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္ အထိုင္ခ်ထားေသာ သူတို႔ကိုု ၾကည့္လွ်င္ ေယာက္်ားမ်ားသာ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတေလ်ာက္ ပေရာဟိတ္မ်ား၊ ရွင္ဘုရင္မ်ား၊ စစ္သူႀကီးမ်ားသည္ ေယာက္်ားမ်ားခ်ည္းသာ။ ႏိုင္ငံေရး အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအာဏာ ပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းျခင္း၏ အက်ဳိးရလဒ္တခုသည္ကား မဟာဖို၀ါဒ ေပၚထြန္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ မိန္းမဟူ သည္ ေခြးထီးေလာက္မွ မျမတ္ ဟူေသာ မဟာဖို ၀ါဒသည္ အာဏာရွင္စနစ္လႊမ္းမိုးသည့္ ႏိုင္ငံ တိုင္းတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းတခုျဖစ္လာသည္ကိုလည္း အထင္အရွားေတြ ့ႏိုင္သည္။ မဟာဖို၀ါဒက ေယာက္်ားတို႔ကို အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္ သြတ္သြင္းေပးေနသည္။ ထိုအခါ မိန္းမ   တို႔သည္ ေက်းကြ်န္သဖြယ္ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထိုနည္းျဖစ္သကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္မႈ တြင္လည္း ထိုနည္း။ စနစ္တခု၏ ေအာက္တြင္ ပံုစံေတြက တူေနၿမဲ။ မဟာဖို၀ါဒႀကီးစိုးေသာ အိမ္ ေထာင္မႈစနစ္အတြင္းက ေၾကကြဲေနရေလေသာ မိန္းမတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အေရာင္ဆြံ႔လိပ္ျပာ က ေဖာ္က်ဴးထားသည္။ “ေယာက္်ားအမ်ားစုက ထင္ၾကတယ္။ မိန္းမေတြ ဇနီးမယားေတြဟာ ေယာက္်ားေတြရဲ ့အခန္း က႑မပါဘဲ ရပ္တည္ဖို႔ခက္ခဲၾကတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း သူတို႔ကို စြဲလန္းမႈေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ ေ၀းေ၀း မေနႏိုင္ၾက မေနရဲၾကဘူးလို ့ ထင္ေလ့ရွိတယ္။ အဲသည္လို ထင္တ့ဲ အထဲမွာ ေဖေဖလည္း ပါသလို ေမာင္လည္း ပါတာပဲ။ ဒီတခါ ဒီသဘာ၀ကို တံု႔ျပန္ဖိုု ့အတြက္ ျဖဴ၀ါကေတာ့ က်င့္သားရၿပီး သားပဲ။ လြယ္ကူၿပီးသားပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ အသဲေတာ့ ကြဲရတာေပါ့။” ႏွလံုးသားကိုရင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာဘ၀ကို တည္ေဆာက္ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ရဲရင့္မႈမွာ အေရာင္ဆြံ႔လိပ္ျပာ ၀တၳဳ၏ အသက္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ စင္စစ္ ယင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ဂုဏ္ သိကၡာကို ဆည္ယူျခင္းသက္သက္မွ် မဟုတ္။ မဟာဖို၀ါဒီေယာက္်ားတို႔၏ ရာဇ၀တ္မႈကို တားဆီး ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆယ္ယူျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ စာေရးသူက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ကင္ဆာေရာဂါတခုအျဖစ္ အျမစ္စြဲေနေသာ မဟာဖို ၀ါဒမွ ျဖာထြက္လာသည့္ အိမ္ေထာင္မႈျပႆနာကိုု မႈန္းျခယ္ရာတြင္ ကေလာင္ကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးသည့္ အေရးအသားမ်ားမွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ စာေပကင္ေပတိုင္ေခတ္လြန္ အေရး အသားမ်ားအျဖစ္ ေ၀ဖန္သူလည္း ရွိမည္။ ႀကိဳဆိုသူလည္း ရွိမည္။ ပြင့္လင္းေသာေခတ္အတြက္ ရဲရင့္ေသာကေလာင္တို႔ လိုအပ္သည္လည္း အမွန္ပင္။ (ယေန႔ေခတ္တြင္ လူသိမ်ားသည့္ ဂ်ပန္ စာေရးဆရာ မူရာကာမိ ၏ အေရးအသားတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ္ ေပ်ာ့လြန္းသည္ဟု ေျပာရမည္ ထင္ သည္။) “လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ ့အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ဆိုတာ အခ်စ္ကိစၥပါပဲ ေမာင္။ ေမာင္ထင္ထားသလုုိ ေသြးသားဆႏၵအတြက္ တာ၀န္တခု ထမ္းေဆာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ မဟုတ္ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီခ်စ္ျခင္းကိစၥကို ဘယ္သူကပဲ စစ၊ ဒါဟာ လင္မယားဘ၀မွာ အေရးမႀကီးဘူးလိုု ့ ျဖဴ၀ါ ထင္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမာင္ကေတာ့ ျဖဴ၀ါ စတဲ့ အနမ္းဆိုရင္ ျဖဴ၀ါ မ်က္ႏွာကို လိုက္ၾကည့္ၿပီး စိတ္မသက္ သာပံု ျပတယ္။ ျဖဴ၀ါ မႀကိဳက္တဲ့ မ်က္လံုးေတြနဲ႔လည္း ၾကည့္တတ္တယ္။ ျဖဴ၀ါက မိန္းမမဆန္ဘူး လို ့ ေျပာတာကိုေတာ့ အခံရ အခက္ဆံုးပါပဲ။ မိန္းမဆန္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ ေယာက္်ားဆန္တယ္ ဆိုတာကေရာ ဘာလဲ။ ဘယ္လို သတ္မွတ္ခ်က္ေတြလဲ။ ျဖဴ၀ါ့ အတြက္ေတာ့ လူသားဆန္ဖို႔သာ အေရးႀကီးတာပဲ။” “ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေတာ့သာ ေနေလ့ရွိတဲ့  လင္မယားအခ်စ္ကို ေမာင္က တန္ဘိုးေလ်ာ့ေစေတာ့ မလား။ ျဖဴ၀ါ စၿပီး ငိုရႈိက္မိခ်ိန္မွာေတာ့ ျဖဴ၀ါ့ လႈပ္ရွားရုန္းကန္မႈေတြက အားကုန္သြားခဲ့ၿပီ။ ေမာင္ ေျပာတဲ့ အခ်စ္ဆိုတာကို ေမာင္က တဖက္သတ္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေနခ်ိန္ ျဖဴ၀ါဟာ အဓမၼမႈ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုပဲ ထပ္ကာထပ္ကာ ေရရြတ္ေနမိတယ္။ ေမာင္ကေတာ့ ဘာကိုမွ ဂရုမစိုက္။ ေမာင္ ဟာ ျဖဴ၀ါမုန္းတဲ့၊ မိန္းကေလးေတြကို အႏိုင္က်င့္တဲ့ရုပ္ရွင္ေတြထဲက ဇာတ္ရုပ္တရုပ္လို သူ ့ အလုပ္ သူလုပ္ေနတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူဟာ ခ်စ္သူမဟုတ္။ လင္ေယာက္်ား မဟုတ္။ တန္ဘိုး ရွိတဲ့ ေယာက္်ားတေယာက္ မဟုတ္။ ျဖဴ၀ါဟာလည္း ခ်စ္တဲ့ ေယာက္်ားက ခ်စ္သူမိန္းမအေပၚ ခ်စ္ျခင္းနဲ့ ေတာင့္တေနထိုုင္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္တဲ့ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈကို ခံလိုက္ရတာပါပဲ။ ျဖဴ၀ါဟာ ဗုန္းဗုန္းလဲ က် ေသဆံုးသြားတဲ့ လူတေယာက္အျဖစ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ျမင္ေနရတယ္ ” အေရာင္ဆြံ႔လိပ္ျပာက ယင္းသို႔ေသာ အေရးအသားမ်ားႏွင့္ အဆံုးအထိ ဆြဲေခၚယူေဆာင္ သြားႏိုင္သည္ပင္ စာေရးသူ၏ အႏုပညာ ျဖစ္သည္။ ေရာင္စံုပန္းခင္းအတြင္း ေရာင္စံုေတာက္ပ ေနေသာ လိပ္ျပာမ်ား ပ်ံ၀ဲေနသည့္ျမင္ကြင္းျဖင့္  ၀တၳဳကို အဆံုးသတ္ထားသည္မွာ စာေရးသူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခ်က္ကို သရုပ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္မည္။ တနည္းအားျဖင့္ စာဖတ္သူကို ေမးခြန္း ထုတ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အေရာင္ဆြံ႔လိပ္ျပာတေကာင္အျဖစ္ႏွင့္ ဆက္ေနမည္လား။ သို႔မဟုတ္ ေရာင္စံုု ေတာက္ေသာ လိပ္ျပာတေကာင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ေကာ အဆင္သင့္ျဖစ္ႏိုင္မည္လား။ ျမန္မာ့လူအဖြဲ႔အစည္း၏ အနာဂတ္သည္ ယင္းေမးခြန္း၏ အေျဖမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ေန ေပလိမ့္မည္။ ေမာင္သာမည (စာညႊန္း ။   ။ အေရာင္ဆြံ႔လိပ္ျပာ - ေမၿငိမ္း)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up