လုပ္အားခရေရးႀကိဳးပမ္းသည့္ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမ ၁ ဦး အမႈဖြင့္ခံရ | DVB