မုိးႀကီး ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ၃ ထပ္တုိက္တလုံး ၿပိဳက်ၿပီး ေရစီးႏွင့္ေမ်ာပါ (႐ုပ္သံ) - DVB