ဦးဥတၱမေန့ အခမ္းအနားကို လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္ရ | DVB