ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခုိင္မာဖို႔ဆိုတာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဒြန္တြဲေနပါတယ္ – ဗိုလ္မႉးႀကီးခြန္ဥကၠာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲဲ႔ ဘာေတြ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမယ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပအုိး၀္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဗုိလ္မႉးႀကီး ခြန္ဥကၠာကို ဒီဗြီဘီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ ေမး - ဒီေန႔နဲ႔ဆို ငါးရက္တာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလည္း ၿပီးသြားၿပီဆိုေတာ့ ဘာေတြမ်ား ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့လဲဗ်။ ေျဖ -    အခုလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲေလးရဲ႕ ဘာသာရပ္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြ လိုခ်င္တဲ့ပံုစံေပါ့။ ဖက္ဒရယ္ System ေပါ့။ အဲဒီဟာကို က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရယူၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာၿပီး တဘက္ကလည္းေလ့လာ၊ တဘက္ကလည္း ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတဲ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမး-    ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ အဓိကရလဒ္က်ေတာ့ ဘာေတြမ်ား ျဖစ္လာမလဲေပါ့။ အစိုးရသစ္လည္း ေျပာင္းလဲလာၿပီဆိုေတာ့။ ေျဖ-    ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ အဓိကရလဒ္ကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္တဲ့သူေတြက မိမိရဲ႕မိခင္ပါတီေတြေပါ့။ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္တဲ့သူေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီး ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ အစိုးရသစ္ဖိတ္ေခၚမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံျဖစ္ေစ၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံပဲျဖစ္ပါေစ၊ ေဆြးေႏြးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အေျခခံေတြ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပံုစံ၊ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ပါ၀င္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ပံုစံေတြ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတဲ့ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမး -    အခု တိုက္ပြဲေတြကလည္း ဒီလထဲမွာပဲ ရက္ဆက္လိုလို ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားရွိေတာ့ေလ၊ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကလည္း က်န္ေနေသးတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘယ္လိုမ်ဳိး ဖက္ဒရယ္ကို တည္ေဆာက္သြားဖို႔ ရွိမလဲခင္ဗ်။ ေျဖ -    ဒီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို က်ေနာ္တို႔ အားလံုးေပါ့၊ ပါ၀င္တဲ့သူေတြ ဘက္စံုသေဘာတူၿပီးေတာ့ အတူတကြ တည္ေဆာက္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ သေဘာတူခ်က္ရမယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမွာ သေဘာတူညီၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူမ်ဳိးတိုင္း လူမ်ဳိးတိုင္း ႀကီးသည္ငယ္သည္ မခြဲျခားဘဲ အခြင့္အေရးေတြ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ မွ်မွ်တတ ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ေအာင္ျမင္သည္ႏွင့္အမွ် က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္းပဲ ပိုခိုင္မာၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အလားတူ ေအာင္ျမင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခုိင္မာဖို႔၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဒြန္တြဲေနပါတယ္။ က်ေနာ္ အဲလိုေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေမး-    လက္ရွိ အန္စီေအ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ၈ ဖြဲ႔နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ပဲ က်န္တဲ့ပါတီေတြနဲ႔ ဒီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိးလား။ ေျဖ - ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာက အားလံုးအတြက္ပါ။ အခု ဒီမွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆို ျပည္ေထာင္စုအားလံုးအတြက္ ခံစားရမယ့္စနစ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက လက္မွတ္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မွတ္မထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း၊ လူမ်ဳိးတိုင္းက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေတာင္းဆိုေနတာပါ။ ဒီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး အက်ဳိးအတြက္၊ ျပည္ေထာင္စုမွာေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕ လိုလားခ်က္၊ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေျပာရဲပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီအေျခအေန အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲေပါ့။ ဒီအဆင့္ကို ထိုးဖို႔ က်န္တဲ့ အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ ရွိပါတယ္။ အရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တဖြဲ႔ခ်င္းေပါ့။ ဘုိင္လစ္ထရယ္ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဘုိင္လစ္ထရယ္ အဆင့္ကေနၿပီးေတာ့ ေနရွင္နယ္အဆင့္ကို တက္ၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တရား၀င္ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေၾကာင္းကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအေပၚမွာပဲ က်ေနာ္တို႔က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေၾကာင္းကိုပဲ၊ တိုင္းရင္းသားလိုလားမႈကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ ၈ ဖြဲ႔က အရင္ေရာက္ၿပီး အရင္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ေမး -    ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္းကပဲ တပ္မေတာ္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႔ကို လက္နက္ခ်ဖို႔၊ လက္နက္စြန္႔ပယ္ဖို႔ ေျပာခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္မႉးႀကီး ခြန္ဥကၠာတို႔ကလည္း အရင္တုန္းက ဒီ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြထဲမွာပဲ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမ်ဳိးျမင္ပါသလဲ။ ေျဖ -    က်ေနာ္တို႔ အရင္တုန္းကလည္း ရွိပါတယ္။ အခုလည္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မွာပဲ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔တပ္ဖြဲ႔ေတြက အပစ္အခတ္ရပ္နားထားတဲ့ အဆင့္ရွိပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္နားၿပီးေတာ့ ဘာလုုပ္မလဲ။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေနတဲ့ အဆင့္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အပစ္အခတ္ ရပ္နားထားျခင္း မရွိေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္မယ္လို႔ ေျပာၿပီးေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ အပစ္ရပ္တဲ့ထဲမွာ မပါႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြ အေပၚမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိေတြ႔မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ရွိတဲ့အေပၚမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာတာကေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ ဆိုၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ တဘက္က အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္းပဲ ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ သူတို႔က သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သူတို႔ရဲ႕နယ္ေျမ၊ သူတို႔ရဲ႕လူထုကို ခုခံကာကြယ္ဖို႔အတြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး အဆိုက ႏွစ္ဘက္ရွိပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဘယ္သူ႔အဆိုမွန္တယ္၊ ဘယ္သူ႔အဆိုမွားတယ္ဆိုတာကို သံုးသပ္ေ၀ဖန္ဖို႔ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ေပးၿပီးေတာ့ တိုက္ေနတယ္ ဆိုကတည္းကိုက က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေတာ့ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အားလံုးပါ၀င္တည္ေဆာက္မွ ရမယ္။ ဘယ္သူ႔မွ ခ်န္ထားလို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြထဲမွာလည္းပဲ ပါ၀င္ႏိုင္လာလို႔ ရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမွာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာမွာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေမး -    အခု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကလည္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုကို ၂ လအတြင္း လုပ္မယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အန္စီေအရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲေတြျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ေမးခ်င္တာတခုက ဘာလဲဆိုုေတာ့ ဒီလိုတိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာထားတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအေနအထားနဲ႔၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ဒီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔ အေနအထားေတြေရာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ့မလား၊ ဘယ္လိုမ်ဳိး ထိခိုက္ႏိုင္လဲေပါ့ေနာ္။ ေျဖ -    တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူးေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလို ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္၊ နုိင္ငံေရးအေျဖရွာတာက တိုင္းျပည္တိုင္းမွာ ႏွစ္ၾကာပါတယ္။ နီေပါႏိုင္ငံဆိုရင္ ၉ ႏွစ္ၾကာတယ္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံဆို ၅ ႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္ ၾကာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာလည္းပဲ ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံ သေဘာတူခ်က္ရဖို႔ကေတာ့ ၃ ႏွစ္၊ ၅ ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ၾကာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီကာလ ၾကားကာလေတြမွာေတာ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြက တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ရတဲ့အခ်ိန္၊ က်ေနာ္တို႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႏွစ္ဘက္တိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္၊ အဟန္႔အတား အပိတ္အပင္အားလံုး ရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္တဲ့အထိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကလည္း က်ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔  ၃ ႏွစ္နဲ႔ ၅ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာမယ့္အခ်ိန္မွာ အခု ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတခ်ဳိ႕ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္ပိုင္းမွာ မရွိပါဘူး။ ေတာင္ပိုင္းမွာလည္းပဲ အန္စီေအ လက္မွတ္မထိုးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက ေကအန္ပီပီတို႔လုိ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔လို သူတုိ႔က အန္စီေအမွာ ပါ၀င္ထုိးျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ အဲဒီနယ္ေျမေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းထဲမွာ ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ အန္စီေအကို လက္မွတ္မထိုးေသးလို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရင္လည္းပဲ ဒီအယူအဆက ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ မမွန္ပါဘူး။ သူ႔အေၾကာင္းနဲ႔သူ ႏွစ္ဘက္အေၾကာင္းေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေ၀ဖန္လိုပါဘူး။ ေမး -    ေနာက္တခုက အန္စီေအရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလည္း လုပ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဘက္မွာလည္း တိုက္ပြဲေတြလည္း ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အနာဂတ္ေပါ့ေနာ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးအနာဂတ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္မလား၊ ဘယ္လိုမ်ဳိးရွိႏိုင္မလဲ။ ေျဖ -    အစိုးရသစ္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္သြားမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မမွိတ္မသုန္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ အာမခံၿပီးသားျဖစ္ေတာ့ အစိုးရဘက္ကလည္း ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ႐ုံနဲ႔ မရဘဲနဲ႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ က်န္ေနေသးတဲ့ စာရင္းအတိုင္း ဆိုရင္ေတာ့ ၇ ဖြဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ အစိုးရရဲ႕ စာရင္းေပါ့။ ၇ ဖြဲ႔ က်န္ေနတာကို က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရေတာ့ ဒီ ၇ ဖြဲ႔အေနနဲ႔ အခုသြားေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ သူ႔အဆင့္လိုက္ အဆင့္လိုက္ ပါ၀င္လာဖို႔အတြက္ေတာ့ အစိုးရဘက္က ျပင္ဆင္မႈရွိတယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ အေသးစိတ္ေပါ့ေလ၊ ဘယ္လိုစဥ္းစားထားတယ္၊ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားတယ္ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မသိေပမယ့္လည္း အစိုးရကေတာ့ ျပင္ဆင္မႈေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လုပ္မွာပဲလို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေမး -    အစိုးရသစ္ကေကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေပါ့ စသည္ျဖင့္ တခုခုမ်ား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြမ်ား ရွိေနၿပီလား။ ဘယ္လိုမ်ဳိး ရွိေနၿပီလဲ။ ေျဖ -    အခုကေတာ့ အစိုးရအသစ္အေနနဲ႔ အလုပ္ကလည္းမ်ားတယ္။ တကယ့္အာဏာ လက္၀ယ္ေရာက္ရွိလာတာလည္း သိပ္မၾကာေသးေတာ့ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ အားလံုးကို လုပ္ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တခုခ်င္း တခုခ်င္းကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဘက္ကေတာ့ ၂ လေပါ့။ ၁ လေက်ာ္ ၂ လနီးပါး အခ်ိန္ယူလာတာျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တခ်က္ ဒီအစိုးရဘက္က မူလရွိထားတဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တာေပါ့။ အမ္ပီစီကို အမ္အာပီစီဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔လဲၿပီးေတာ့ ထပ္တာ၀န္ယူတာတုိ႔၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ေပၚေပါက္ေရး ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီတို႔၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီတို႔ အဲဒါေတြကိုလည္းပဲ ယာယီသေဘာမ်ဳိး စုဖြဲ႔လိုက္တာေတြ ေတြ႔ပါတယ္။ အဲဒီစုဖြဲ႔လိုက္တဲ့ ေကာ္မတီရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းနဲ႔ တဘက္ကလည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ တို႔ ဦးေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ က်ေနာ္တို႔အေပၚ ေဆြးေႏြးရွင္းျပခ်က္အရ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့အေပၚမွာ ရွင္းလင္းတင္ျပတာ ၾကားရပါတယ္။ သူတို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ အရကေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ ရွိေနတဲ့ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အန္စီေအရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းေပါ့။ အဲဒါေတြကိုလည္း သူတို႔ မပစ္ပယ္ဘဲနဲ႔ ဆက္သြားမယ္။ တဘက္ကလည္း အစိုးရသစ္ရဲ႕ Initiative နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ Mandate နဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတဲ့သူေတြပဲ တၿပိဳင္နက္တည္း သြားမယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုး က်ေနာ္တို႔ လမ္းေၾကာင္းေတြရွာၿပီးေတာ့ မူလ အန္စီေအတုန္းက မေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့၊ ႂကြင္းက်န္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေပၚမွာလည္း သူတို႔ လက္ရွိအစိုးရသစ္ရဲ႕ Mandate နဲ႔ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အဖြဲ႔ေတြ ေပၚေပါက္လာတာ ေတြ႔ပါတယ္။ ေမး -    တိုက္ပြဲ ကၽြမ္းက်င္ေလ့လာ သံုးသပ္သူေတြက ေျပာၾကတာေပါ့။ ေျမာက္ပိုင္းမွာ အင္အားႀကီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့၊ အဲဒီအေပၚမွာ ဗိုလ္မႉးႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။ ေျဖ -    လက္နက္ကိုင္အင္အားႀကီး ေပၚတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစုေတြစုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ အင္အားရွိတဲ့ တပ္ေပါင္းစု ေပၚႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္တာပါ။ သူတို႔ညႊန္းတာေတာ့ ေျမာက္ပိုင္း တပ္ေပါင္းစုေပါ့။  ေျမာက္ပိုင္းရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ေဒသ အေျခအေနရွိတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းရဲ႕ နယ္နိမိတ္ထိစပ္မႈေတြရွိတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေတြက သီးျခားရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအေပၚမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ပဋိပကၡေတြ ျပင္းထန္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စုေပါင္းခုခံကာကြယ္မယ့္ ပံုစံမ်ဳိး။ ေနာက္ဆံုး မတ္လတုန္းက ျပဳလုပ္တဲ့ ပန္ဆန္းညီလာခံကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္လုိက္တဲ့ စတိတ္မန္႔မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စုေပါင္းကာကြယ္မယ္ဆိုတဲ့ ဒီလိုေလသံမ်ဳိးကို စတိတ္မန္႔မွာေတြ႔ေတာ့ အဲဒီေပၚမွာ မွီတည္ၿပီးေတာ့ စုေပါင္းကာကြယ္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ အနည္းဆံုးေတာ့ စစ္ေရးမဟာမိတ္လို အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး ေပၚႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ထင္တာကေတာ့။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒါကလည္းပဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကပ်က္ယပ်က္ လုပ္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ေပါ့ေလ။ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ပံုစံနဲ႔ ဖက္စပ္ၿပီးေတာ့ လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရင္လည္း ရႏိုင္ေသးတယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ယံုၾကည္မႈရွိပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up