ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္လုိမ်ဳိးေတြျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္ – စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔ | DVB