ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေဟာင္းတဦး ပစ္သတ္ခံရ - DVB