တိုက္ပြဲရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းဖို႔ သေဘာထားရိွတယ္ – ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္ | DVB