ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁၀ ခ်က္ (သတင္းေဆာင္းပါး) - DVB