ရန္ကုန္တြင္ သႀကၤန္အက်တရက္တည္း ခါးပိုက္ႏႈိက္ ၂၁ ဦး ဖမ္းမိ | DVB