မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးေရာက္ အေရးေပၚလူနာမ်ား (ဓာတ္ပုံ)

မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးေရာက္ အေရးေပၚလူနာမ်ား။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေအာင္ႏုိင္  

More News
Up