ထိုင္းသႀကၤန္ကာလအတြင္း ေႏြေလျပင္း သတိေပးခ်က္ထုတ္

ဓာတ္ပုံ - ႐ိုက္တာ
ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ႐ိုင္ ၄၇ ခုမွာ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ကေန ၁၇ ရက္ သႀကၤန္ကာလတြင္း ေႏြေလျပင္း သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဧၿပီ ၁၂ ရက္မွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းေတြမွာ  မိုးၿခိမ္း လွ်ပ္စီးလက္တာေတြအျပင္ ေလျပင္းေတြ တိုက္ခတ္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းက ခ႐ုိင္ ၄၇ ကို အထူးသတိေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ႐ိုင္ေတြထဲမွာ ေျမာက္ပုိင္း ၁၃ ခ႐ုိင္ျဖစ္တဲ့ တပ္ခ္၊ ဥတၱရာဒစ္၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္၊ ခ်င္း႐ိုင္၊ နန္၊ ဖေယာင္း၊ ခ်င္းမုိင္၊ လမ္းပန္း၊ ဆူခိုထိုင္း၊ ပစ္ဆုန္နေလာက္နဲ႔ လန္ပန္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ ၂၀၊ အလယ္ပိုင္းခ႐ုိင္ ၇ ခုနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ ၇ ခုတို႔ကိုလည္း သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

More News
Up