ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို ကိုယ္တန္ဖိုးထားဖို႔ပဲ လိုတယ္ – ဂုဏ္ရည္ေအးေက်ာ္ | DVB