ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို

ဒီေန႔ မနက္က ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးေတြ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြအျဖစ္ အဆိုျပဳခန္႔အပ္ခံရတဲ့ ၀န္ႀကီး ၅ ဦးနဲ႔ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းေတြ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပု၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးထိန္လင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ စီမံကိန္းဦးစီးဌာနအၿငိမ္းစား ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွ ဦးမင္းေအာင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားဦးစီးအရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး အၿငိမ္းစား ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး အၿငိမ္းစားဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဦးေက်ာ္လွထြန္းနဲ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚယဥ္လွတို႔က ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခုရွိၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၃ ဦး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ၁ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ ျပင္ပမွ ပညာရွင္ ၂ ဦးတို႔ပါ၀င္ၿပီး၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွာလည္း ျပင္ပပညာရွင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ကိုေအာင္)  

More News
Up