ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ပယ္ခ်ခံရသည့္ ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အမည္စာရင္း ထပ္မံတင္သြင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္ရက္က ပယ္ခ်လိုက္တဲ့ ဥပေဒခ်ဳပ္နဲ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒုတိယအႀကိမ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းၿပီး ပယ္ခ်လိုက္တဲ့ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္တုုိ႔ေနရာအတြက္ ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးအုန္းျမင့္နဲ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒၚသန္း၀င္း (ခ) ေဒၚသန္းသန္း၀င္း တို႔ကို ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထပ္မံအမည္စာရင္း သြင္းခဲ့တာပါ။ ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းသြင္းခံရတဲ့ ဦးအံုးျမင့္ဟာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ေညာင္၀ိုင္း ၁၃ လမ္းမွာ ေနထိုင္သူတေယာက္ျဖစ္ၿပီး BA (Law)LLb ဘြဲ႔ရ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတေယာက္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနျဖစ္ၿပီး ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရတဲ့ ေဒၚသန္းသန္း၀င္းကေတာ့ ပဲခူးတိုင္း ျပည္ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္ကာ B Com(AA) နဲ႔ဘြဲ႔ရခဲ့တဲ့ အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရးမႉး တေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၀ ရက္ေန႔တုန္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တင္သြင္းခဲ့တဲ့ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဥပေဒခ်ဳပ္ေတြက သက္မွတ္ထားတဲ့ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္မွီတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႔က အေရးႀကီး အဆိုတင္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမည္စာရင္းတင္ထားသူ ၂ ေယာက္ကို ပယ္ခ်လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။  

More News
Up