ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀း၊ န၀မေန႔ကို ဧၿပီလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပစဥ္ ၀န္ႀကီးဌာန ၅ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဂြၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီပု ဦးေဆာင္ပါ၀င္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ စီမံကိန္းဦးစီးဌာနအၿငိမ္းစား ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးမင္းေအာင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားဦးစီးအရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး အၿငိမ္းစား ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ခ်မ္းသာတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး အၿငိမ္းစားဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဦးေက်ာ္လွထြန္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚယဥ္လွတို႔ကို အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဗိုလ္မႉးႀကီးထိန္လင္းႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးပုန္ေဘြတို႔ကို ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဒီေန႔တင္သြင္းတဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ကန္႔ကြက္သူမရွိပါက ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမည္ဟု သိရွိရပါတယ္။ (သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ကိုေအာင္)

More News
Up